Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Dotace pro firmy a bytové domy

Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

Celkem 3 miliardy korun míří na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 50 kWp (10 kWp pro projekty realizované na katastrálním území Prahy) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou.

Kdo může žádat o dotaci?

O dotaci můžete žádat pouze pokud ještě nemáte zrealizovanou investici. Na zrealizovanou instalaci není možné čerpat dotaci.

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Žadatelé, kteří nebudou držiteli licence, za předpokladu, že provoz předmětu podpory mají smluvně zajištěn subjektem, který je držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích

Kontaktujte nás

Bližší informace o dotací RES+

Jaká je výše dotace a k čemu lze čerpat

Max. 50 % z celkových výdajů projektu a max 30% způsobilých výdajů projektu.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny i systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny

Výpočet maximální podpory:

Maximální dotace na FV = 0,3 x (−1 283 x ln 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 + 32 182) x kWp (Pinst - instalovaný výkon v kWh)

Maximální dotace na akumulaci = 0,5 x (−1 230 x ln 𝐶𝑏𝑎𝑡 + 25 460) x kWh (Cbat - výkon baterií akumulace v kwh)

Zde si můžete stáhnout: Interaktivní nástroj pro výpočet podpory

Co je třeba vědět

Žadatel je povinen informovat veřejnost o realizaci projektu pomocí prostředků z Modernizačního fondu. Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete v textu výzvy a v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu zde: Grafický manuál ke stažení

K žádosti o dotaci je potřeba:

  • Expertní posudky vypracované specialistou v energetice, certifikovaným inženýrem v oblasti stavebních technologií, s důrazem na elektrické systémy, certifikovaným inženýrem pro technologická zařízení budov

  • Kontrakt na připojení výrobního zařízení nebo Dohoda o smlouvě na budoucí připojení

  • Stavební licenci nebo stanovisko stavebního úřadu, že projekt nevyžaduje povolení

  • Papíry ověřující právní vztahy k pozemkům ovlivněným projektem

  • Doklad pro ověření struktury vlastnictví

  • Potvrzení o zřízení bankovního účtu

Termíny:

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2024 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10 2024 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Proč fotovoltaika od Ecoprodukt?

Solární elektrárna pro firmu s bezplatným návrhem na míru

Solární systém pro firmy navrhujeme na míru, za pomoci inteligentního softwaru, přihlížeje na polohu objektu, cíle využití solární elektrárny a mnoho dalších proměnných. Pokud vás možnost využití solární energie pro vaši firmu jako lokální zdroj zaujala, kontaktujte našeho technika, který vám zodpoví každou otázku a připraví návrh na míru.

Kontaktujte nás

Petr Kameník

petr.kamenik@ecoprodukt.cz

731 106 554

Michal Děd

michal.ded@ecoprodukt.cz

731 451 701