Hledat
Košík
menu
Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Nezměškejte šanci na levnější elektřinu! Přidejte se k našim 40 000 spokojeným zákazníkům.

Nejvýhodnější řešení přímo pro Vás rychle a jednoduše i s dotací!..

Nabízíme možnost vyřízení finančního příspěvku na fotovoltaiku v rámci programu Nová zelená úsporám. Našim zákazníkům nabízíme na výběr 2 dotační programy. Nová zelená úsporám Standard pro rodinné domy a Nová zelená úsporám NZÚ-Light Solárni ohrev vody pro důchodce. Naše pomoc zahrnuje výběr systému a následně kompletní administrativní vybavení dotace v naší režii.

NZÚ Standard - rodinné domy

Fotovoltaické systémy

35 000Kč - 176 000Kč (nebo 190 000Kč*)

*Dotace až 190 000 Kč za instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením se započtením bonusů ve výši 30 000 Kč, jinak max. 176 000Kč

NZÚ Light

Solární ohřev vody pro důchodce

60 000Kč*

*Dotace až 90 000 Kč za instalaci fotovoltaiky v kombinaci s nainstalovaným bojlerem, jinak max. 60 000Kč

Jak vyřídíte dotaci s námi?

1. krok
Kontaktujte nás

 • Prokonzultujeme vaši situaci z technického i finančního hlediska

 • Doporučíme ideální řešení a výši dotace.

 • Doporučíme také formu realizace, abyste nepřišli ani o jedno euro a naplno vyčerpali dotaci.

2. krok
Doplníte dokumenty

 • Obdržíte od nás pokyny k založení účtu na AIS

 • Prověříte vaše vlastnictví na katastru

 • Pošleme vám zplnomocnění, abychom mohli vše dále vybavit za vás

3. krok
Vyřídíme dotaci za vás

 • Požádáme vás o potřebné dokumenty k získání dotace

 • Celou komunikaci a podávání žádosti již přebíráme my

4. krok
Získání dotace

 • Počkáme na vyjádření a získání dotace

 • Po ukončení všech legislativních povinností a udělení dotace se dohodneme na přesném termínu realizace. Následně nainstalujeme a spustíme Vaši elektrárnu.

NZÚ Standard rodinné domy - Fotovoltaické systémy

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy. Připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena. Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení

 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)

 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – 60000 Kč (Od 15.2. jen 35 000Kč)

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla – 100000 Kč

  (Od 15.2. jen 60 000Kč)

 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10000 Kč (Od 15.2 jen 8000Kč)

 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10000 Kč (Od 15.2 jen 8000Kč)

 • Dotace až 125 000 Kč na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, od 15.2. maximálně však 190 000 Kč na jeden rodinný dum za instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením se započtením bonusů ve výši 30 000 Kč.

Základní podmínky pro dotace

 • Maximální podporovaný výkon systému je 10 kWp.

 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

 • V případě použití baterií se musí jednat o lithiové baterie. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.

 • Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neobmezoval růst vegetace a její údržbu.

 • Od 15.2.2024: Omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě na 50 % maximálního výkonu FVE

NZÚ-Light Solární ohřev vody pro důchodce

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

Kolik získáte

 • 60 000Kč

 • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou

 • Podpora opatření provedená po 12. září 2022

Základní podmínky pro dotace

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

 • Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light

Kontaktujte našeho odborníka nebo vyplňte formulář

Od 15.2 změna podmínek a snížení dotace při NZÚ Standard. Kontaktujte nás co nejdříve