Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Nezměškejte šanci na levnější elektřinu! Přidejte se k našim 40 000 spokojeným zákazníkům.

Nejvýhodnější řešení přímo pro Vás rychle a jednoduše i s dotací!..

Nabízíme možnost vyřízení finančního příspěvku na fotovoltaiku v rámci programu Nová zelená úsporám. Našim zákazníkům nabízíme na výběr 2 dotační programy. Nová zelená úsporám Standard pro rodinné domy a Nová zelená úsporám NZÚ-Light Solárni ohrev vody pro důchodce. Naše pomoc zahrnuje výběr systému a následně kompletní administrativní vybavení dotace v naší režii.

NZÚ Standard - rodinné domy

Fotovoltaické systémy

35 000 Kč - 202 500 Kč*

*Dotace až 202 500 Kč za instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením se započtením bonusů ve výši 30 000 Kč, jinak max. 176 000Kč

NZÚ Light

Solární ohřev vody pro důchodce

60 000 Kč*

*Dotace až 90 000 Kč za instalaci fotovoltaiky v kombinaci s nainstalovaným bojlerem, jinak max. 60 000Kč

Jak vyřídíte dotaci s námi?

1. krok
Kontaktujte nás

 • Prokonzultujeme vaši situaci z technického i finančního hlediska

 • Doporučíme ideální řešení a výši dotace.

 • Doporučíme také formu realizace, abyste nepřišli ani o jedno euro a naplno vyčerpali dotaci.

2. krok
Doplníte dokumenty

 • Obdržíte od nás pokyny k založení účtu na AIS

 • Prověříte vaše vlastnictví na katastru

 • Pošleme vám zplnomocnění, abychom mohli vše dále vybavit za vás

3. krok
Vyřídíme dotaci za vás

 • Požádáme vás o potřebné dokumenty k získání dotace

 • Celou komunikaci a podávání žádosti již přebíráme my

4. krok
Získání dotace

 • Počkáme na vyjádření a získání dotace

 • Po ukončení všech legislativních povinností a udělení dotace se dohodneme na přesném termínu realizace. Následně nainstalujeme a spustíme Vaši elektrárnu.

NZÚ Standard rodinné domy - Fotovoltaické systémy

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy. Připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena. Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení

 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)

 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – 35 000 Kč

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla – 60 000 Kč

 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 8 000 Kč

 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 8 000 Kč

 • Dotace až 125 000 Kč na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány.

Základní podmínky pro dotace

 • Maximální podporovaný výkon systému je 10 kWp.

 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

 • V případě použití baterií se musí jednat o lithiové baterie. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.

 • Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neobmezoval růst vegetace a její údržbu.

 • Omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě na 50 % maximálního výkonu FVE

NZÚ-Light Solární ohřev vody pro důchodce

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

Kolik získáte

 • 60 000Kč

 • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou

 • Podpora opatření provedená po 12. září 2022

Základní podmínky pro dotace

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

 • Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light

Kontaktujte našeho odborníka nebo vyplňte formulář