Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Nabíječka baterií Victron Energy Skylla-TG 24V/50A GMDSS

Nabíječka baterií Victron Energy Skylla-TG 24V/50A GMDSS

Přesná nabíječka Skylla-TG GMDSS mikroprocesorově a inteligentně nabijí hlavní a pomocné baterie. Poskytuje Možnost napojení na digitální panel s vizualizací provozních a alarmových stavů.
Produkt není dostupný
Výrobce: Victron Energy

Popis produktu

Přesná nabíječka batérií Skylla-TG 24/50A GMDSS s IP21 

Nabíječka Skylla-TG GMDSS je plně automatické nabíjecí zařízení pro 24 V baterie napájená střídavým nebo stejnosměrným proudem.

  Digitální panel GMDSS

Nabíječka Skylla-TG GMDSS je určena pro spolupráci s externím digitálním VE.Net panelem GMDSS pro vzdálenou vizualizaci provozních stavů nabíječky, nastavení a aktivaci alarmových funkcí a pro vizualizaci stavu baterie. Panel není součástí nabíječky, je nutno jej zakoupit samostatně. Více na VE.Net panel GMDSS.

  Perfektní nabíječka pro jakýkoli typ baterií

Nabíjecí napětí muže být nastavené přesně podle typu bateriového systému (uzavřený nebo otevřený). Zejména uzavřené bezúdržbové baterie musí být nabíjené správným napětím, aby byla zaručena dlouhá životnost. Přebíjení baterie vyústí v nepřiměřené plynování, dojde k porušení uzavřené nádoby bezúdržbové baterie s následným vyschnutím a selháním.

  Vhodná pro střídavé AC a stejnosměrné DC napájení (AC-DC a DC-DC činnost)

Nabíječka nabízí široký a univerzální rozsah vstupního napětí 90 - 265V střídavého proudu a stejně tak 90 – 400V stejnosměrného proudu bez předchozího přednastavení. Nabíječka Skylla-TG GMDSS tak dokáže nabíjet akumulátory střídavým i stejnosměrným proudem.

  Schválení certifikátem Germanischer Lloyd® 

Nabíječka byla schválena zkušebnou Germanischer Lloyd (GL) pro kategorii C, EMC 1. Kategorie C vyjadřuje ochranu přístroje chráněných proti vlivu mořského počasí. EMC 1 vyjadřuje vedené a vyzařované hodnoty el. mag. emise pro přístroje instalované na můstku lodí.
Schválení podle GL C, EMC1 též vyjadřují, že nabíječky vyhovují také normám IEC 60945-2002, kategorie „chráněné“ (protected) a „zařízení muže být instalované na kap. můstku lodi”. Certifikát GL je udělený na celý napěťový rozsah 185-265 V AC.

  Vizualizace stavu nabíjení

Na předním panelu je pomocí série LED diod indikována aktuální hodnota nabíjecího napětí a proudu. Současně je indikována aktuální fáze nabíjení, případně porucha.

  Mikroprocesorově řízené nabíjení

Nabíječka Skylla TG GMDSS obsahuje mikroprocesor, který přesně řídí všechny 3 nabíjecí fáze (rychlé nabíjení, absorpce, udržování). Nabíjení probíhá podle nabíjecí charakteristiky IUoUo s velmi rychlým nabíjením. Nabíječka neustále sleduje napětí na baterii a na základě toho upravuje nabíjecí napětí a proud. Pokud je baterie vybitá, započte rychlé nabíjení (bulk nebo boost) končící při napětí 28,5V , následuje absorpce (absorption) se zvýšeným napětím a sníženým proudem. Poslední fází je udržování (float) s napětím 26,5V.
 
Pokud k baterii paralelně připojíme spotřebič, dojde k poklesu napětí. Pokud napětí klesne pod určitou hodnotu, nabíječka přejde do fáze rychlého nabíjení.

  Inteligentní start

Po zapnutí nabíječky dojde k testování stavu nabití baterie. Pokud je baterie vybitá, nabíječka jí začne nabíjet rychlým nabíjením. Je-li naopak nabitá, přejde přímo do fáze udržování. Nastavením lze zajistit, aby nabíječka vždy začínala rychlým nabíjením bez ohledu na napětí baterie.

  Použití nabíječky Skylla-TG GMDSS jako zdroj dodávky stejnosměrného proudu

Z důvodu prvotřídně stabilizovaného a vyhlazeného výstupního napětí a v případě, že nejsou k dispozici záložní
baterie nebo rozsáhlé vyrovnávací kondenzátory, může být nabíječka Skylla-TG GMDSS použita pro dodávku stejnosměrného proudu a napětí s přímým napájením spotřebičů.

  Dva výstupy pro nabíjení 2 bateriových systému

Nabíječka Skylla-TG GMDSS má 2 vzájemně oddělené DC výstupy. Jeden výstup je plnohodnotný s maximálním proudem 50A, druhý výstup je proudově omezen na hodnotu cca 4A a má o něco nižší výstupní napětí. Tento je určen pro nabíjení startovací baterie.

  Zvýšení životnosti baterie: kompenzace teploty

Každá nabíječka Skylla-TG GMDSS se dodává společně s teplotním senzorem. Pokud je instalován, nabíjecí napětí se automaticky snižuje se zvyšující se teplotou baterie. Zapojení s teplotním senzorem se doporučuje zejména pro bezúdržbové baterie a/nebo v případě, kdy se očekávají výrazné změny teploty baterie. Změny teploty mohou způsobit přebíjení, plynování a následné selhání baterie.

  Kompenzace úbytku napětí

Z důvodu kompenzace úbytku napětí na svorkách baterie způsobené vnitřním odporem přívodních kabelů jsou nabíječky baterií Skylla-TG GMDSS vybavené napěťovým senzorem  tak, aby baterie byla nabíjena správným nabíjecím napětím. Nabíječka je schopna kompenzovat maximálně 2V úbytek napětí

 Vnitřní ochrana

Nabíječka Skylla-TG GMDSS je vybavena vnitřními ochranami:

 • Vnitřní elektronickou ochranu proti zkratu na výstupu k baterii. Zkratem je považován proud vyšší než je maximální proud, který je nabíječka schopna generovat. Jakmile zkrat pomine, nabíječka se sama automaticky uvede do standardního provozuschopného stavu.
 • Nabíječka je na vstupu chráněna pojistkou, nabíječka nebude poškozena vstupním napětím v rozsahu 0 – 300V a frekvencí v rozsahu 0 – 65 Hz.
 • Jakmile vzroste napětí na baterii na více než 35,5V, dojde k vypnutí nabíječky. K jejímu znovuzapnutí dojde při poklesu napětí pod 33,5V.
 • Výstupy k bateriím jsou chráněny pojistkou.
 • Při teplotě okolí nad 40°C klesá nabíjecí proud. Při velmi vysokých vnitřních teplotách nabíječky dojde k jejímu vypnutí. Jakmile teplota klesne, nabíječka se automaticky uvede do provozu. Přehřátí je indikováno LED diodami.  - pokud rychlé nabíjení trvá déle než 10 hodin, dojde k přechodu do fáze udržování (pokles proudu). To je ochrana při případném poškození baterii a omezení tvorby nebezpečných plynů.
 • Nabíječka nemá ochranu proti přepólování napojení výstupu na baterii!

  Parametry a jejich nastavování

Parametry nabíječky jsou nastavena na standardní hodnoty, které mohou být změněny dle individuálních požadavků. Změny se provádí pomocí potenciometrů a DIP přepínačů uvnitř přístroje.

Lze nastavit:

 • Trvalé rychlé nabíjení
 • Hodnoty napětí rychlého nabíjení a udržovacího nabíjení
 • Délku absorpční fáze nabíjení (0,4,8 nebo 12 hod)
 • Kompenzaci úbytku napětí oddělovači
 • Napojení spotřebičů na výstup nabíječky bez nabíjení baterie (zapnutí režimu „trvalého rychlého nabíjení“ a volba vhodného výstupního napětí).

  Bezpotenciálové relé

Nabíječka je vybavena relé, které je aktivní pokud je baterie v rozmezí napětí baterie 23,8 – 33,5V.
 
Nabíječka může být trvale připojena k baterii bez rizika přebíjení. Není nutná její demontáž i při déletrvajícím nepoužívání baterie. Je naopak žádoucí mít nabíječku trvale napojenou na baterii a udržovat baterii v nabitém stavu. To má příznivý vliv na její životnost.
 
Nabíječka byla vyprojektována v Nizozemí.  Je určena do vnitřního prostředí, svislou montáž na stěnu, případně i vodorovnou montáž.

  Doporučené příslušenství 

VE.NET panel GMDSS – externí digitální panel pro vizualizaci provozních stavů nabíječky, nastavení a sledování alarmových stavů a získávání informací o provozním stavu baterie.

  Technické parametry 

Nominální vstupní napětí (AC): 230V
Vstupní rozsah napětí střídavého proudu (AC): 90 – 265V
Vstupní rozsah napětí stejnosměrného proudu (DC): 90 – 400V
Vstupní frekvence: 45 – 65 Hz nebo stejnosměrný napětí
Tovární nastavení absorpčního napětí (absorption): 28,5V
Tovární nastavení udržovacího napětí (float): 26,5V
Minimální napětí: 25V
Maximální nabíjecí proud hlavní baterie: 50V
Nabíjecí proud pomocné (startovací) baterie: 4A
Nabíjecí charakteristika: IUoUo (třístupňová)
Doporučený rozsah kapacity baterie: 250 – 500A
Teplotní senzor pro kompenzaci nabíjecího napětí: ano
Může být použita jako stejnosměrný zdroj: ano
Nucené chlazení: ano
Ochrany: proti zkratu na výstupu, proti přehřátí
Rozsah provozních teplot: – 20 až + 60°C
Maximální (nekondenzující) vlhkost: 95%
Materiál krytu: hliník
Barva krytu: modrá RAL 5012
Napojení baterií: šrouby M8
Připojení na 230 V AC: šroubová svorka 2,5 mm2
Stupeň krytí: IP 21
Hmotnost: 5,5 kg
Rozměry (výška x šířka x hloubka v mm): 365 x 250 x 147

  Ke stažení

Parametry

Technické parametry

Výrobce Victron Energy
Výrobce Victron Energy
Hmotnosť 5,5
Výstupní proud (A) 50
Výstupní napětí (V) 24
Potřebujete poradit od odborníka?