Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Hybridní solární jednotka EasySolar 5000VA 48V s AC jističi a monitoringem

Hybridní solární jednotka EasySolar 5000VA 48V s AC jističi a monitoringem

Komplexní řešení pro váš ostrovní nebo hybridní solární systém. K jednotce připojíme solární panely až 5800 Wp, připojíme baterii, elektrocentrálu nebo rozvodnou síť, spotřebiče a máme profesionální 1f hybridní / ostrovní systém.
Produkt není dostupný
Výrobce: Victron Energy

Popis produktu

Hybridní měnič EasySolar 5000VA 48V

EasySolar pomáhá k vyšší míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič / nabíječku a 1x s olární MPPT regulátor s výkonem až 100A do jednoho kompaktního zařízení.

Snadno se instaluje, je nenáročný na prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. Sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a minimalizuje odběry z rozvodné sítě / z ostrovního systému z generátoru. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů.

Základní informace

 • EasySolar - solární systém s podporou vlastní spotřeby

 • Minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě a upřednostňuje vyrobenou a shromážděné solární energii

 • Maximální solární zisky díky rychlému MPPT solárnímu regulátoru

 • Robustní a odolný čistě sinusový měnič DC / AC

 • Bezobslužný plně automatizovaný chod

 • Velmi rychlé připojení k rozvodné síti při přetížení nebo při vybité baterii

 • Funkce GridAssist - při přetížení odebírá ze sítě pouze energii, kterou nedokáže dodat ze svých zdrojů

 • Odolný "blackoutu" - pracuje zcela nezávisle na rozvodné síti

 • Podle nastavení umožňuje pracovat bez dodávek / s dodávkou solárních přebytků do rozvodné sítě

 • Možnost vizualizace aktuálního provozního stavu vč. dlouhodobých statistik přes internet zdarma a na integrovaném zařízení ColorControl GX

 • Snadná a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování

 • Záruka 5 letOblasť použití

Komplexní multifunkční řešení pro rodinné domy, rekreační objekty, chaty a podobně. Systém zvyšuje vaši energetickou nezávislost vlastní vyrobenou elektřinou a napájí energií spotřebiče i v případě výpadků dodávek standardní rozvodné sítě (blackout). EasySolar není určen k rozšíření stávajících síťových elektráren.

Popis 

EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče.

Chod a celkové fungování řídí vnitřní sofistikovaná logika. Jde o kompaktní zařízení dva v jednom spojující zařízení měnič / nabíječku (MultiPlus), solární MPPT regulátor a vzdálený monitoring.

Měnič / nabíječka odebírá vyrobenou energii přímo ze solárního systému a / nebo energii uloženou v baterii, přeměňuje ji na střídavý proud a napájí připojené 230 V AC spotřebiče.

V nejnutnějších případech využívá i energii z distribuční sítě (nebo jiného zdroje, například generátoru).

Solární MPPT regulátor maximalizuje množství vyrobené energie z fotovoltaických panelů, předává energii měniči / nabíječce pro napájení spotřebičů a přebytky energie ukládá do baterie pro její budoucí využití v době nedostatku solární energie (například v noci).
Technické parametry

Regulátor nabíjení

 • Maximální proud: 100A
 • Max. výkon PV: 5800W
 • Max. napětí PV naprázdno: 150V
 • Max. účinnost: 98%
 • Vlastní spotřeba: 10mA
 • Nabíjecí napětí absorption: 57,6V
 • Nabíjecí napětí float: 55,2V
 • Nabíjecí algoritmus: vícestupňový adaptivní
 • Teplotní kompenzace: -64mV / ° C

Všeobecné vlastnosti

 • Provozní teplota: -40 ° C do + 65 ° C
 • Vlhkost: max 95%
 • Materiál a barva: Hliník (modrá RAL 5012)
 • Stupeň ochrany: IP21
 • Připojení baterie: 4x M8 (2x plus, 2x minus)
 • PV připojení: 3 sady MC4 konektorů
 • Hmotnost: 48kg
 • Rozměry: 877 x 328 x 241mm


 

Měničnapětí

 • Vstupnínapětí rozsah:38-66V
 • Výkonpři25°C:5000VA/4000W
 • Výkonpři40°C:3700W
 • Výkonpři65°C:3000W
 • Špičkovývýkon:10000W
 • Max.účinnost:95%

Nabíječka

 • Vstupní rozsahnapětí:187-265VAC
 • Frekvence:45-65Hz
 • Nabíjecínapětípřirežimuabsorption:57,6V
 • Nabíjecínapětípřirežimufloat:55,2V
 • Skladovánímrežim:52,8V
 • Nabíjecíproudhlubokocyklickébaterie:70A
 • Programovatelnérelé:Ano


Základní princip fungování 

EasySolar vyrábí elektrickou energii ze slunce, přímo ji využívá pro napájení standardních 230 V DC spotřebičů nebo ji v případě přebytků umí uskladnit v baterii pro pozdější využití. V nutných případech dokáže využívat i energii rozvodné sítě, na které není funkčně nijak závislý. Maximální upřednostňuje využívání vlastní vyrobené solární energie před energií z rozvodné sítě.

Odběr energie z rozvodné sítě je minimalizován na nejnutnější množství a to jen v těchto případech:
a) Baterie je zcela vybitá. EasySolar odebere minimální potřebné množství, aby baterii částečně dobil na nejnutnější bezpečnou úroveň. Je to ochranné opatření proti hlubokému a dlouhotrvajícímu vybití, které prodlouží životnost baterie.
b) Jednou za 28 dní (tovární nastavení) je provedeno ochranné dobití baterie do plného stavu, tím se prodlouží životnost baterie.
c) Dojde k přetížení měniče. Zátěž (odběr spotřebiči) je aktuálně vyšší, než kolik je měnič schopen zajistit z energie ze slunce a / nebo z baterie. V této situaci si EasySolar pomůže energií z rozvodné sítě. Přednostně je odebírána vlastní energie ze solárního systému a / nebo z baterie, nejnutnější potřebné množství energie je odebíráno z rozvodné sítě. Jakmile se odběr spotřebiči sníží pod určitou hranici (standardně cca 1300 W), je odběr energie z rozvodné sítě ukončen.

S nebo bez dodávek energie do sítě.

Pokud je k dispozici rozvodná síť, EasySolar podle nastavení může dodávat / nebo nedodávat přebytečnou energii zpět do distribuční sítě. V našich podmínkách je preferované nastavení bez dodávek do rozvodné sítě solární energie, kterou aktuálně nespotřebují ani spotřebiče (výroba energie ze slunce je vyšší než její aktuální spotřeba) a není uložitelná v baterii (ta je v danou chvíli nabitá), tak HUB-1 nevyrobí, což zajistí automatickým tlumením výroby integrovaným MTTP solárním regulátoremSofistikovaný softvér 

Pro integrovaný měnič / nabíječku existuje více verzí softwaru, které mohou být použity pro různé účely a nastavení. Standardně je od výrobce použit software řady 100, ve kterém se EasySolar chová jako klasická UPS-pokud je k dispozici rozvodná síť, využívá ji v plném rozsahu a neupřednostňuje vyrobenou solární energii. Pro sofistikované fungování popsané v tomto dokumentu, tedy maximální využití solární energie a minimalizaci odběrů ze sítě, je v EasySolaru nahrazen původní software speciální verzí řady 400 s funkcí HUB-1.

 Stručný popis integrace EasySolaru 

Při standardních rodinných domů je přítomna třífázová přípojka. Jednotlivé fáze jsou přivedeny do hlavního rozvaděče a na každou fázi jsou zapojeny vybrané jednofázové spotřebiče nebo okruhy. EasySolar se jednoduše vsune na jednu vybranou fázi před vstup do hlavního rozvaděče. V hlavním rozvaděči se pak na daný zálohovaný okruh napojí vybrané spotřebiče, které chceme napájet přednostně solární energií. Po navýšení výkonové kapacity je možná více EasySolarov řadit paralelně. Zařízení je koncipováno jako jednofázové. V případě potřeby je možné ze tří samostatných jednotek vytvořit i třífázový systém.

Výkonové charakteristiky a vlastnosti 

EasySolar je schopný napájet spotřebiče výlučně jen ze solárního systému a / nebo baterie bez nutnosti využívat síť až do obecného odběru spotřebiči cca 2500 W. Doporučujeme tak na EasySolar napájet spotřebiče běžně odebírající souhrnně maximálně 4000 W a jen výjimečně a časově omezeně i více. Pokud je odběr spotřebiči ještě vyšší než 4000 W a je současně k dispozici rozvodná síť, začne EasySolar využívat energii rozvodné sítě, aby předešel svému přetížení.

Za tohoto stavu se snaží maximum energie odebírat z baterie a minimum aktuální potřebné energie z rozvodné sítě. Připojení sítě je plynulé bez přerušení napájení spotřebičů. Při odeznění přetížení je rozvodná síť automaticky odpojena a energie se odebírá opět pouze z baterie.

Odpojení od sítě je plynulé bez přerušení napájení spotřebičů. Jedná se o unikátní funkci GridAssist. Pokud není při vyšších odběrech než 4000 W k dispozici rozvodná síť, může dojít k nedestruktivním přetížení měniče EasySolaru s přerušením dodávky napájení spotřebičů (není dostatečný výkon měniče). Ve stavu přetížení má EasySolar snahu automaticky obnovit napájení spotřebičů.

Pokud přetížení přetrvává, přejde měnič EasySolaru do trvalého stavu selhání (nabíjení baterie solárním systémem ale dál funguje nezávisle na měniči). Odblokování a uvedení do standardního stavu provedeme jednoduchým manuálním vypnutím a zapnutím na čelním panelu EasySolaru.

Zapojení 

Celé zařízení je jednoduché na montáž ve stylu zapoj a funguj. Velkou předností EasySolaru je vnitřní kabelové propojení měniče / nabíječky a solárního MPPT regulátoru na společnou baterii v kombinaci s jištěním. To usnadňuje a zrychluje vlastní montáž. Všechny hlavní přípoje se realizují ve spodní části EasySolaru bez nutnosti jeho otevírání

Výhody DC systému 

EasySolar nelze funkčně kombinovat se standardními síťovými elektrárnami vybavené síťovými měniči. EasySolar má tu výhodu, že proces nabíjení baterie se celý realizuje v stejnosměrném DC napětí (FV panely-MPPT solární regulátor-baterie). Současně EasySolar využívá právě vyrobenou solární energii k přímému napájení připojených spotřebičů převodem z stejnosměrného (DC) napětí na střídavou (AC) formu.

Právě vyrobená energie je tak přímo využívána spotřebiči aby musela být nejprve uložena do baterie. Tím se dále omezuje energetické ztráty a opotřebení baterie. Oproti jiným systémům se síťovými měniči zde nejsou zbytečné ztráty převodem energie na střídavou formu a zase zpátky na jednosměrnou (baterie). Zbytečně tak systém nepřichází o energii její transformací.

Color Control GX - Vzdálené ovládání kdekoli integrované v jednotce 

Na velkém a barevném displeji se přehledně zobrazuje aktuální provozní stav včetně hodnot. Přehledně vidíte aktuální stav celého systému.

Na obrázku výše je ukázka provozního stavu EasySolaru:
AC input - odebírána energie z rozvodné soustavy, která je 0 W (bez odběru)
AC loads - neodoberaná energie spotřebiče, který momentálně neodebírá žádnou energii (záporná hodnota je v rámci přesnosti měření)
Ikona baterie vlevo dole - míra nabití baterie 98%, odběr 0 W a 0 A, aktuální napětí baterie 25,8 V
Ikona solárního MPPT regulátoru vpravo dole - aktuální výkon z FV pole 191 W

Pomocí kabelu, nebo přídavného wi-fi modulu (není součástí displeje) připojíte Color Control GX k internetu a máte možnost zdarma plně sledovat váš systém kdykoliv a kdekoliv na světě přes VRM portál výrobce Victron. Shromažďují se zde data za posledních několik měsíců a vizualizují se do přehledných grafů. Máte podrobné informace o napětí, proudu a výkonu. Víte, kdy byla připojena rozvodná síť a kolik energie bylo odebráno. Pro více informací můžete vyzkoušet demo účet pro vzdálené sledování zde:vrm.victronenergy.com. Ukázka vizualizace solárních zisků (horní graf) a průběh napětí (modrá křivka) a proudu (oranžová křivka) na baterii (spodní graf) za posledních 24 hodin