Hledat
Košík
menu
Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Trakční baterie Banner Energy Bull 96051 130Ah 12V

Trakční baterie Banner Energy Bull 96051 130Ah 12V

Olověné solární akumulátory Banner Solar 12V - energie ze slunce.
Produkt není dostupný
Výrobce: Banner

Popis produktu

Trakční baterie Banner Energy Bull 130Ah 12V

Jedná se akumulátor s tekutým elektrolytem určeným pro provoz v solárních systémech. Narozdíl od vlákninových akumulátorů vyžadují tyto akumulátory údržbu v podobě kontroly a případné dolití destilované vody. Energy Bull od firmy Banner je právě tou správnou speciální baterii pro koníčky a volný čas. A právě v této oblasti stále rostou nároky na moderní baterie pro dlouhodobé vybíjení. Na to Banner novou odpoved ': nová Energy Bull. Základem je excelentní počet nabíjecích cyklů a snadné nabíjení. Výraznější než kdykoliv předtím, a tedy s podstatným
zlepšením se prezentuje komfortní údržba, zabezpečení proti vytečení a bezpečnost provozu

  Baterie Banner Energy Bull nejsou vhodné jako startovací baterie do automobilů.

  Vlastnosti:

 • EXTRÉMNÍ POČET NABÍJECÍCH CYKLŮ A DLOUHÁ ŽIVOTNOST: Díky použití robustních struktur mřížky, speciálnímu složení hmoty a kapesním separátorem s vrstvou skelného rouna vydrží Energy Bull až třikrát větší počet nabíjecích cyklů než konvenční startovací baterie.
 •     JEDNODUCHOST ÚDRŽBY: Označení MIN / MAX na transparentním plášti baterie poskytují informaci o ideálním stavu elektrolytu. Díky snadno otevíratelným šroubovým uzávěrem lze baterii kdykoliv doplnit.
 •     BEZPEČNOST PROVOZU: Struktura labyrintu v čtyřkomorové věku a použití speciálních šroubení s O kroužky zlepšují nekontrolovaný únik elektrolytu při silných vibracích.
 •     OCHRANA PROTI zpětnému zápalu: Díky ochraně proti zpětnému zápalu integrované ve věku baterie, resp. v rázových ochranách.
 •     NÍZKÁ SPOTŘEBA VODY A SAMOVOLNÉ VYBÍJENÍ: Použitím mřížkové slitiny s nízkým obsahem antimonu a povrchovou úpravou separátorů.
 •     JEDNODUCHÉ NABÍJENÍ: Běžně dostupnými nabíječkami baterií, doporučuje se použít charakteristiku IU.
 •     ODOLNOST PROTI VIBRACÍM: Díky lepenému dnu, robustní struktuře mřížky a kapesním separátorem s vrstvou skelného rouna.
 •     KAPACITA BATERIE je optimalizována na cyklické zatížení.
 •     EKOLOGICKÁ A SNADNO SE S NÍ MANIPULUJE: Všechny typy baterií lze dodávat již naplněné a nabité a jsou vybaveny praktickými držadly.

  Další speciální vlastnosti:

ČTYŘKOMOROVÁ ZÁBRANA PROTI ÚNIKU ELEKTROLYTU:

Téměř ve všech typech používá nyní Banner osvědčený čtyřkomorová systém: zde působí čtyři komory proti úniku elektrolytu při extrémních vibracích. Zatavená frita proti zpětnému zápalu a centrální odvětrávání plynů zajišťují bezpečnost provozu. Šroubení článků jsou osazeny nastříknutém O kroužkem. To dělá použití Energy Bull a manipulaci s ještě bezpečnější!

OCHRANA PROTI VIBRACEM
Energy Bull další inovaci: u typů ve vyhotovení s plochým víkem zabraňují speciální bezpečnostní šroubení úniku elektrolytu z baterie při extrémních vibracích. Navíc je integrovaná spolehlivá ochrana proti zpětnému zápalu a těsnění s O kroužkem. Šroubení je možné s cílem testování baterie nebo doplnění elektrolytu otevřít bez speciálního nástroje.

  Montáž:

 • V 24 V systémech používejte vždy dvě stejné baterie, nikdy nevyměňujte jen jednu baterii!
 • Pokojové napětí při montáži: min. 12,50 V
 • Pokud jsou baterie vybité na méně než 12,50 V, musí se neprodleně nabít.
 • Jako kontrolní hodnotu stavu nabití změřte "klidové napětí" (trvanlivost minimálně pět hodin).
 • Stav nabití lze zjistit i měřením hustoty elektrolytu (ne pod 1,23 - 1,25 při cca 25 ° C).
 • Pokud je to možné, používejte ochranu proti hlubokému vybití.

  Údržba:

 • Pravidelně kontrolujte stav elektrolytu podle označení MIN / MAX na plášti baterie!
 • Doplňte destilovanou nebo demineralizovanou vodu v případě, že hladina elektrolytu klesla pod značku MIN (doplnění po značku MAX).
 • Dbejte na to, aby stav elektrolytu byl ve všech šesti článcích pokud možno rovnoměrný.
 • Při doplňování destilované vody otevřete zátku. Tak je možné jednotlivě doplňovat všech šest článků.
 • Baterii nabíjejte po doplnění vody v baterii.

  Nabíjení:

 • Zkontrolujte stav nabití baterie pomocí voltmetru nebo měřiče elektrolytu. Použijte nabíječku baterií s max. koncovým napětím nabíjení 14,4 V (doporučení).
 • Baterie by měla být při dobíjení odmontována, aby se zabránilo škodám na objektu. Pozor: Při odpojování dodržujte pokyny výrobce nabíječky baterií!
 • Baterie lze nabíjet pouze stejnosměrným proudem. Kladný pól (+) baterie spojte s kladným pólem (+) nabíječky baterií a záporný pól (-) se záporným pólem (-) nabíječky baterií. Nabíječku zapněte až po napojení baterie. Po skončení nabíjení vypněte nejprve nabíječku.
 • Jako nabíjecí proud doporučujeme desetinu kapacity (např. 180 Ah: 10 = 18 A nabíjecí proud)
 • Teplota elektrolytu nesmí během nabíjení překročit 55 ° C. V případě překročení musí být nabíjení přerušeno.
 • Nabíjení je ukončeno, jakmile se nabíjecí proud blíží k 0 nebo automatika nabíječku vypne.
 • Při nabíjení zajistěte dobré větrání. Pozor: Během nabíjení se tvoří vysoce výbušný hořlavý plyn! Oheň, jiskry, otevřené světlo a kouření jsou zakázány!

  Udržení nabití:

 • Pokud baterii pravidelně nepoužíváte, může dojít k hlubokému vybití. To baterii trvale poškozuje.
 • Vybité baterie tedy ihned znovu nabijte, jinak dojde ke ztrátě kapacity.
 • Používejte nabíječku baterií s funkcí

  Parametry:

 • Napětí: 12V
 • Rozměry: 513x189x206mm
 • Hmotnost: 36,3 kg

Od běžných auto akumulátorů se liší nejen cenou, ale hlavně svojí konstrukcí. Ta oproti běžné auto baterií přináší mnohonásobně delší životnost v podmínkách fotovoltaických systémů.
Běžná autobaterie dosahuje živornost v solárním systému cca 1-2 roky. Oproti tomu solární baterie dosahuje životnost cca 7 let i více.

  Ke stažení: