Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Trakční baterie Banner Energy Bull 95601 80Ah 12V

Trakční baterie Banner Energy Bull 95601 80Ah 12V

Olověné solární akumulátory Banner Solar 12V - energie ze slunce.
Produkt není dostupný
Výrobce: Banner

Popis produktu

Trakční baterie Banner Energy Bull 80Ah 12V

Jedná se akumulátor s tekutým elektrolytem určeným pro provoz v solárních systémech. Narozdíl od vlákninových akumulátorů vyžadují tyto akumulátory údržbu v podobě kontroly a případné dolití destilované vody. Energy Bull od firmy Banner je právě tou správnou speciální baterii pro koníčky a volný čas. A právě v této oblasti stále rostou nároky na moderní baterie pro dlouhodobé vybíjení. Na to Banner novou odpoved ': nová Energy Bull. Základem je excelentní počet nabíjecích cyklů a snadné nabíjení. Výraznější než kdykoliv předtím, a tedy s podstatným
zlepšením se prezentuje komfortní údržba, zabezpečení proti vytečení a bezpečnost provozu

  Baterie Banner Energy Bull nejsou vhodné jako startovací baterie do automobilů.

  Vlastnosti:

 • EXTRÉMNÍ POČET NABÍJECÍCH CYKLŮ A DLOUHÁ ŽIVOTNOST: Díky použití robustních struktur mřížky, speciálnímu složení hmoty a kapesním separátorem s vrstvou skelného rouna vydrží Energy Bull až třikrát větší počet nabíjecích cyklů než konvenční startovací baterie.
 •     JEDNODUCHOST ÚDRŽBY: Označení MIN / MAX na transparentním plášti baterie poskytují informaci o ideálním stavu elektrolytu. Díky snadno otevíratelným šroubovým uzávěrem lze baterii kdykoliv doplnit.
 •     BEZPEČNOST PROVOZU: Struktura labyrintu v čtyřkomorové věku a použití speciálních šroubení s O kroužky zlepšují nekontrolovaný únik elektrolytu při silných vibracích.
 •     OCHRANA PROTI zpětnému zápalu: Díky ochraně proti zpětnému zápalu integrované ve věku baterie, resp. v rázových ochranách.
 •     NÍZKÁ SPOTŘEBA VODY A SAMOVOLNÉ VYBÍJENÍ: Použitím mřížkové slitiny s nízkým obsahem antimonu a povrchovou úpravou separátorů.
 •     JEDNODUCHÉ NABÍJENÍ: Běžně dostupnými nabíječkami baterií, doporučuje se použít charakteristiku IU.
 •     ODOLNOST PROTI VIBRACÍM: Díky lepenému dnu, robustní struktuře mřížky a kapesním separátorem s vrstvou skelného rouna.
 •     KAPACITA BATERIE je optimalizována na cyklické zatížení.
 •     EKOLOGICKÁ A SNADNO SE S NÍ MANIPULUJE: Všechny typy baterií lze dodávat již naplněné a nabité a jsou vybaveny praktickými držadly.

  Další speciální vlastnosti:

ČTYŘKOMOROVÁ ZÁBRANA PROTI ÚNIKU ELEKTROLYTU:

Téměř ve všech typech používá nyní Banner osvědčený čtyřkomorová systém: zde působí čtyři komory proti úniku elektrolytu při extrémních vibracích. Zatavená frita proti zpětnému zápalu a centrální odvětrávání plynů zajišťují bezpečnost provozu. Šroubení článků jsou osazeny nastříknutém O kroužkem. To dělá použití Energy Bull a manipulaci s ještě bezpečnější!

OCHRANA PROTI VIBRACEM
Energy Bull další inovaci: u typů ve vyhotovení s plochým víkem zabraňují speciální bezpečnostní šroubení úniku elektrolytu z baterie při extrémních vibracích. Navíc je integrovaná spolehlivá ochrana proti zpětnému zápalu a těsnění s O kroužkem. Šroubení je možné s cílem testování baterie nebo doplnění elektrolytu otevřít bez speciálního nástroje.

  Montáž:

 • V 24 V systémech používejte vždy dvě stejné baterie, nikdy nevyměňujte jen jednu baterii!
 • Pokojové napětí při montáži: min. 12,50 V
 • Pokud jsou baterie vybité na méně než 12,50 V, musí se neprodleně nabít.
 • Jako kontrolní hodnotu stavu nabití změřte "klidové napětí" (trvanlivost minimálně pět hodin).
 • Stav nabití lze zjistit i měřením hustoty elektrolytu (ne pod 1,23 - 1,25 při cca 25 ° C).
 • Pokud je to možné, používejte ochranu proti hlubokému vybití.

  Údržba:

 • Pravidelně kontrolujte stav elektrolytu podle označení MIN / MAX na plášti baterie!
 • Doplňte destilovanou nebo demineralizovanou vodu v případě, že hladina elektrolytu klesla pod značku MIN (doplnění po značku MAX).
 • Dbejte na to, aby stav elektrolytu byl ve všech šesti článcích pokud možno rovnoměrný.
 • Při doplňování destilované vody otevřete zátku. Tak je možné jednotlivě doplňovat všech šest článků.
 • Baterii nabíjejte po doplnění vody v baterii.

  Nabíjení:

 • Zkontrolujte stav nabití baterie pomocí voltmetru nebo měřiče elektrolytu. Použijte nabíječku baterií s max. koncovým napětím nabíjení 14,4 V (doporučení).
 • Baterie by měla být při dobíjení odmontována, aby se zabránilo škodám na objektu. Pozor: Při odpojování dodržujte pokyny výrobce nabíječky baterií!
 • Baterie lze nabíjet pouze stejnosměrným proudem. Kladný pól (+) baterie spojte s kladným pólem (+) nabíječky baterií a záporný pól (-) se záporným pólem (-) nabíječky baterií. Nabíječku zapněte až po napojení baterie. Po skončení nabíjení vypněte nejprve nabíječku.
 • Jako nabíjecí proud doporučujeme desetinu kapacity (např. 180 Ah: 10 = 18 A nabíjecí proud)
 • Teplota elektrolytu nesmí během nabíjení překročit 55 ° C. V případě překročení musí být nabíjení přerušeno.
 • Nabíjení je ukončeno, jakmile se nabíjecí proud blíží k 0 nebo automatika nabíječku vypne.
 • Při nabíjení zajistěte dobré větrání. Pozor: Během nabíjení se tvoří vysoce výbušný hořlavý plyn! Oheň, jiskry, otevřené světlo a kouření jsou zakázány!

  Udržení nabití:

 • Pokud baterii pravidelně nepoužíváte, může dojít k hlubokému vybití. To baterii trvale poškozuje.
 • Vybité baterie tedy ihned znovu nabijte, jinak dojde ke ztrátě kapacity.
 • Používejte nabíječku baterií s funkcí

  Parametry:

 • Napětí: 12V
 • Rozměry: 278x175x190mm
 • Hmotnost: 19,1 kg

Od běžných auto akumulátorů se liší nejen cenou, ale hlavně svojí konstrukcí. Ta oproti běžné auto baterií přináší mnohonásobně delší životnost v podmínkách fotovoltaických systémů.
Běžná autobaterie dosahuje živornost v solárním systému cca 1-2 roky. Oproti tomu solární baterie dosahuje životnost cca 7 let i více.

  Ke stažení: