Hledat
Košík
menu
Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Kampaň

MARKETINGOVÁ KAMPAŇ

"Poukázkových knížka"


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní společnost ECO PRODUKT s.r.o., se sídlem Hornická 360/7, Kanianka, 972 17, zapsaná v OR Okresního soudu Trenčín, odd .: Sro, Vložka číslo 22839 / R. IČO 45 502 471, DIČ 2023016369 (dále jen "ECO PRODUKT") pořádá v termínu od 00:01 hodiny dne 23. 10. 2019 do 23:59 hodin dne 6. 12. 2019 (dále jen "Doba řízení") marketingovou kampaň nazvanou "poukázkových knížka" (dále jen "Kampaň") a stanoví pravidla a podmínky Kampaně.


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

Zákazník z České republiky (dále jen "Účastník"), pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může získat slevovou knížku v celkové hodnotě 121, - Eur, (dále jen "poukázkových knížka"), zejména:

Pokud má kompletně a pravdivě vyplněnou objednávku na ECO PRODUKT -prevádzkovanom e-shopu - www.ecoprodukt.sk), t. j. oznámí ECO PRODUKTU své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, e-mail a mobilní telefon;

V Době konání nakoupí a uhradí za zboží z e-shopu ECO PRODUKT nebo v době konání osobně vyzvedne objednávku na výdejním místě e-shopu - Jesenského 35, 972 01 Bojnice v libovolné hodnotě.


Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:

Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;

Na platbu použijí platební kartu, jejíž nejsou oprávněným držitelem;

Budou jednat v rozporu se zákonem a / nebo s dobrými mravy a / nebo se dopustí podvodu v souvislosti s Kampaní;

Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace.

V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.


DALŠÍ PODMÍNKY

Účastníci Kampaně, kteří splní v Době konání podmínky uvedené v těchto pravidlech, obdrží při převzetí objednávky zboží vytištěnou poukázkovou knížku.

Poukázkových knížka obsahuje jednotlivé slevové poukazy, které Účastníka opravňují získat slevu na nákup zboží z konkrétní kategorie v e-shopu ECO PRODUKTU, která je při každém slevovém poukazu uvedena. Zároveň je v slevovém poukazu uvedená minimální hodnota nákupu, na který lze slevu uplatnit.

Kategorie produktů

Výše vaší slevy

Minimální výška nákupu

Šetření tepla:

€ 10.00

€ 100.00

Vánoční osvětlení

€ 7.00

€ 60.00

Solární osvětlení

€ 10.00

€ 90.00

hracky

€ 8.00

€ 50.00

Vytápění a ohřev

€ 20.00

€ 200.00

Vyhřívané oblečení

€ 7.00

€ 70.00

Solární nabíječky

€ 7.00

€ 60.00

Solární zavlažování

€ 15.00

€ 130.00

Solární pouliční osvětlení

€ 30.00

€ 250.00

Úspora vody

€ 7.00

€ 60.00

 

Jednotlivé slevové poukazy lze uplatnit pouze jednou, a to na nákup zboží z e-shopu ECO PRODUKTU nebo při osobním odběru ve výdejním místě Jesenského 35, 972 01 Bojnice v období od 23.10. - 8. 12. 2019.

Slevový poukaz nelze vyměnit za peníze, a to ani v případě vrácení zakoupeného zboží, na který byl slevový poukaz použit. ECO PRODUKT takovému Účastníkovi, který vrátí zboží, na zakoupení jehož slevový poukaz uplatnil, poskytne náhradu ceny za zboží Účastníkem skutečně uhrazené.

Slevový poukaz není určen k dalšímu prodeji a nelze kombinovat ho s jinými dárkovými poukazy či slevovými poukazy z jiných kampaní a akcí.

Neuplatnění slevový poukaz v období na něm uvedeném nemůže být Účastníkovi nijak nahrazen.

OSOBNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů Účastníka je ECO PRODUKT. Kontakt na ECO PRODUKT je na https://www.ecoprodukt.sk/kontakt.

Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v Kampani a s tím související činnosti, jako jsou např. vyhodnocení Účastníky, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek Kampaně ze strany Účastníků, veřejné prohlášení výherců Výhry (hlavně na webových stránkách a sociálních sítích ECO PRODUKT) a kontaktování výherců Výhry.

4.3. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Alzy na tom, aby osobními údaji Účastníka na výše uvedené účely disponovala, protože každý Účastník se Kampaně účastní dobrovolně a pokud by ECO PRODUKT osobní údaje Účastníka nemohl pro výše uvedené účely zpracovávat, tak by Kampaň nevyhlásil. Proti zpracování osobních údajů tímto způsobem je možné vznést prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na adresu info@ecoprodukt.sk nebo podpora@ecoprodukt.sk.

Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na https://www.ecoprodukt.sk/info.menu/ochrana.osobnych.udajov

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ECO PRODUKT prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

ECO PRODUKT si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně, případně Kampaň úplně zrušit.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Kampani.

Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svým zařazením do Kampaně vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

V Bojnicích, dne 22. 10. 2019