Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Od roku 2021 se budou stavět pouze zelené domy - Energetická třída A0

Co to znamená?

Energetická třída charakterizuje dům podle jednoho globálního ukazatele - primární energie. Primární energie se vypočítá tak, že se spotřebovaná energie pronásobit takzvaným transformačním faktorem, který stanoví vyhláška.

V podstatě jde o ohodnocení domu z hlediska životního prostředí.

Globální ukazatel se totiž vypočítává od jeho výroby v národním hospodářství až po jeho přeměnu například na teplo, světlo v domácnosti.

Domy se do energetických tříd zařazují podle součtu energie potřebné na vytápění a přípravu teplé vody v kWh / m2 a vynásobením příslušným koeficientem pro daný typ energie.

Nejlepší koeficient má:

  • fotovoltika - 0,0

  • kotel spalující dřevo - 0,1

  • kotel na dřevní štěpku - 0,15

  • kotel na dřevní pelety - 0,2

  • plyn - 1,1

  • elektřina - 2,2

V praxi se většinou tyto primární zdroje kombinují.

Například fotovoltaické panely na střeše slouží k ohřevu teplé užitkové vody, zatímco plynový kotel je určen k vytápění.

Energetická třída se pak počítá ve smyslu poměru jednotlivých zdrojů. Podstatné však je, aby se hodnota vypočtená projektantem dostala pod úroveň 54 kWh / m2.


Jak dosáhnout nejlepší energetickou třídu fotovoltaikou?

Platí, že nejnáročnější je výroba elektrické energie, podle vyhlášky má nejvyšší transformační faktor, její výroba nejvíce zatěžuje životní prostředí.

Zde do hry vstupují solární systémy pro výrobu solární energie. Ty slouží k výrobě elektrické energie přímo na střeše rodinného domu. Proto mají nulový koeficient.

Elektřina se totiž nemusí vyrobit kdesi daleko v elektrárně a se ztrátou dopravit až do domácnosti.

Takto vyrobená elektrická energie proto pomáhá snižovat celkovou spotřebu elektřiny v domě resp. primární energie vůbec (například při topení elektrickým podlahovým topením).

Máte záujem o solárny systém?
Vyplňte krátky dotazník pre získanie cenovej ponuky na mieru

Viz naše reference

0%