Hledat
Košík
menu
Hledat
Co hledáte? např. Solární nabíječky 12V

Nabíječka batérií Victron Energy Skylla-TG 48V/50A 1 fáze

Doprava zdarma

Nabíječka batérií Victron Energy Skylla-TG 48V/50A 1 fáze

Nabíječka Skylla-TG je plně automatické nabíjecí zařízení pro 48V baterie napájené střídavým nebo stejnosměrným proudem.
Produkt není dostupný
Výrobce: Victron Energy

Popis produktu

Perfektní nabíječka pro 48V baterie Skylla-TG 48V/50A 1 fáze 

Přesná nabíječka Skylla-TG mikroprocesorově a inteligentně nabíjí jednu hlavní a jednu pomocnou (startovací) baterii. Vhodné pro všechny typy olověných baterií a s možností individuálního nastavení

  Perfektní nabíječka pro různé typy baterií

Nabíjecí napětí může být nastaveno přesně podle typu bateriového systému (uzavřený nebo otevřený). Zejména uzavřené bezúdržbové baterie musí být nabíjeny správným napětím, aby byla zaručena dlouhá životnost. Přebíjení baterie vyústí v nepřiměřené plynování, čímž dojde k porušení uzavřené nádoby bezúdržbové baterie s následným vyschnutím a selháním.

  Vhodná pro střídavé AC a stejnosměrné DC napájení (AC-DC a DC-DC činnost)

Nabíječka nabízí široký rozsah vstupního napětí 185 - 264V střídavého proudu a stejně tak 180 - 400V stejnosměrného proudu. Nabíječka Skylla-TG tak dokáže nabíjet akumulátory střídavým i stejnosměrným proudem.

  Vizualizace stavu nabíjení

Na předním panelu je pomocí série LED diod indikována aktuální hodnota nabíjecího napětí a proudu. Současně je indikována aktuální fáze nabíjení, případně porucha.

  Mikroprocesorově řízené nabíjení 

Nabíječka Skylla TG obsahuje mikroprocesor, který přesně řídí všechny 3 nabíjecí fáze (rychlé nabíjení, absorpce, udržování). Nabíjení probíhá podle nabíjecí charakteristiky IUoU s velmi rychlým nabíjením. Nabíječka neustále monitoruje napětí na baterii a na základě toho upravuje nabíjecí napětí a proud. Pokud je baterie vybitá, započítá rychlé nabíjení (bulk nebo boost) končící při napětí 28,5V, následuje absorpce (absorption) se zvýšeným napětím a sníženým proudem. Poslední fází je udržování (float) s napětím 26,5V.

Pokud k baterii paralelně připojíme spotřebič, dojde k poklesu napětí. Pokud napětí klesne pod určitou hodnotu, nabíječka přejde do fáze rychlého nabíjení.

  Inteligentní start

Po zapnutí nabíječky dojde k testování stavu nabití baterie. Pokud je baterie vybitá, nabíječka ji začne nabíjet rychlým nabíjením. Pokud je naopak nabitá, přejde přímo do fáze udržování. Nastavením lze zajistit, aby nabíječka vždy začínala rychlým nabíjením bez ohledu na napětí baterie.

  Použití nabíječky Skylla TG jako zdroj dodávky stejnosměrného proudu

Z důvodu prvotřídní stabilizovaného a vyhlazení výstupního napětí a v případě, že nejsou k dispozici záložní
baterie, nebo rozsáhlé vyrovnávací kondenzátory, může být nabíječka Skylla TG použita pro dodávku stejnosměrného proudu a napětí s přímým napájením spotřebičů.

  Dva výstupy pro nabíjení 2 bateriových systémů

Nabíječka Skylla TG má 2 vzájemně oddělené DC výstupy. Jeden výstup je plnohodnotný s maximálním proudem 50A, druhý výstup je proudově omezen na hodnotu cca 4A a má o něco nižší výstupní napětí. Druhý výstup je určen pro nabíjení startovací baterie.

  Zvýšení životnosti baterie: kompenzace teploty

Každá nabíječka Skylla TG se dodává společně s teplotním senzorem. Pokud je instalován, nabíjecí napětí se automaticky snižuje se zvyšující se teplotou baterie. Zapojení s teplotním senzorem se doporučuje zejména pro bezúdržbové baterie a / nebo v případě, kdy se očekávají výrazné změny teploty baterie. Změny teploty mohou způsobit přebíjení, plynování a následné selhání baterie.

  Kompenzace úbytku napětí

Z důvodu kompenzace úbytku napětí na svorkách baterie způsobené vnitřním odporem přívodních kabelů jsou nabíječky baterií Skylla TG vybavené napěťovým senzorem tak, aby baterie byla nabíjena správným nabíjecím napětím. Nabíječka je schopna kompenzovat maximálně 2V úbytek napětí.

  Vnitřní ochrana

Nabíječka Skylla TG je vybavena vnitřními ochranami:

  • Vnitřní elektronická ochrana proti zkratu na výstupu k baterii. Zkratem je považován proud vyšší než je maximální proud, který je nabíječka schopna generovat. Jakmile zkrat pomine, nabíječka se sama automaticky uvede do standardního provozuschopného stavu.
  • Nabíječka je na vstupu chráněna pojistkou. Nabíječka nebude poškozena vstupním napětím v rozsahu 0 - 300 V a frekvencí v rozsahu 0 - 65 Hz.
  • Jakmile vzroste napětí na baterii na více než 35,5V, dojde k vypnutí nabíječky. K jejím znovu zapnutí dojde při poklesu napětí pod 33,5 V.
  • Výstupy k oběma bateriím jsou chráněny pojistkou.
  • Při teplotě okolí nad 40 ° C klesá nabíjecí proud. Při velmi vysokých vnitřních teplotách nabíječky dojde k jejímu vypnutí. Jakmile teplota klesne, nabíječka se automaticky uvede do provozu. Přehřátí je indikováno LED diodami. - jestliže rychlé nabíjení trvá déle než 10 hodin, dojde k přechodu do fáze udržování (pokles proudu). To je ochrana při případném poškození baterii a omezení tvorby nebezpečných plynů.

  Nabíječka nemá ochranu proti přepólování napojení výstupu na baterii!

  Parametry a jejich nastavování  

Parametry nabíječky jsou nastaveny na standardní hodnoty, které mohou být změněny podle individuálních požadavků. Změny se provádí pomocí potenciometrů a DIP přepínačů uvnitř přístroje.

Lze nastavit:

  • Trvalé rychlé nabíjení
  • Hodnoty napětí rychlého nabíjení a udržovacího nabíjení
  • Délku absorpční fáze nabíjení (0,4,8 nebo 12 hod)
  • Kompenzaci úbytku napětí oddělovači
  • Napojení spotřebičů na výstup nabíječky bez nabíjení baterie (zapnutí režimu "trvalého rychlého nabíjení" a volba vhodného výstupního napětí).

  Bezpotenciálové relé

Nabíječka je vybavena relé, které je aktivní, pokud je baterie v rozmezí napětí baterie 23,8 - 33,5V.

Nabíječka může být trvale připojena k baterii bez rizika přebíjení. Není nutná její demontáž i při déletrvajícím nepoužívání baterie. Je naopak žádoucí mít nabíječku trvale napojenou na baterii a udržovat baterii v nabitém stavu. To má příznivý vliv na její životnost.

Nabíječka byla vyprojektována v Nizozemsku. Je určena do vnitřního prostředí, svislou montáž na stěnu, případně i vodorovnou montáž.

  Doporučené příslušenství

Ovládací panel Skylla - umožňuje externě a manuálně měnit maximální hodnotu nabíjecího proudu. To je užitečné, pokud je zdroj elektrického proudu slabý a hrozí jeho přetížení. Současně umožňuje sledovat, zda nabíječka funguje a v jaké fázi nabíjení se nachází.

Spínač nabíječky Skylla - umožňuje vzdálené spínání - vypínání nabíječky

Hlídač stavu baterií BMV 600S - sofistikované multifunkční zařízení pro sledování aktuálního stavu baterie, statistiky, možnost spouštění zvukového alarmu v závislosti na napětí baterie, možnost spínání relé v závislosti na napětí baterie a mnoho dalšího.

Nabíječka disponuje na vnitřní svorkovnici možností zapojení voltmetru a ampérmetru.

  Technické parametry: 

Nominální vstupní napětí (AC): 230V
Vstupní rozsah napětí střídavého proudu (AC): 185 - 264V
Vstupní rozsah napětí stejnosměrného proudu (DC): 180 - 400V
Vstupní frekvence: 45 - 65 Hz nebo stejnosměrné napětí
Tovární nastavení absorpčního napětí (absorption): 57V
Tovární nastavení udržovacího napětí (float): 53V
Minimální napětí: 50V
Maximální nabíjecí proud hlavní baterie: 50A
Nabíjecí charakteristika: IUoU (třístupňová)
Doporučený rozsah kapacity baterie: 250 - 500A
Teplotní senzor pro kompenzaci nabíjecího napětí: ano
Může být použita jako stejnosměrný zdroj: ano
Nucené chlazení: ano
Ochrany: proti zkratu na výstupu, přepólování, přehřátí
Rozsah provozních teplot: - 40 až + 60°C
Maximální (nekondenzující) vlhkost: 95%
Materiál krytu: hliník
Barva krytu: modrá RAL 5012
Napojení baterií: šrouby M8
Připojení na 230 V AC: šroubová svorka 2,5 mm2
Stupeň krytí: IP 21
Hmotnost: 10 kg
Rozměry (mm): 365 x 250 x 257

  Ke stažení

Parametry

Technické parametry

Výrobce Victron Energy
Výrobce Victron Energy
Hmotnosť 10
Výstupní proud (A) 50
Výstupní napětí (V) 48
Potřebujete poradit od odborníka?