On - Grid systém Huawei 5,460 kWp, bez batérií

Solárna elektráreň navrhnutá na zníženie účtov za elektrinu

Sieťové (On-Grid) elektrárne vedia zákazníkom znížiť účty cca. 400€ ročne pri približnej investícií 3000€ do systému